وبلاگ

شیشه رنگی دیوارپوش

لاکوبل دیوارپوششیشه لاکوبل دیوارپوش

استفاده از شیشه لاکوبل و شیشه رنگی در پوشش دیوارهای داخلی در ساختمان های اداری و تجاری به صورت زیادی مرسوم شده است امروزه بدون استفاده از شیشه رنگی نمی توان به طرح وفرم مورد نظر رسید