شیشه لمینت

خانه شیشه لمینت

شیشه لمینت

شیشه لمینت نسبت به شیشه های معمولی از ضریب ایمنی بیشتری برخوردار است. شیشه معمولی در اثر شکست به قطعات درشت و برنده خرد شده که می توانند منجر به خسارت جانی و مالی عظیم گردد. شیشه های سکوریت در مقایسه با شیشه های معمولی وضعیت بهتری دارند. این شیشه ها در اثر شکست به قطعات ریز و غیر برنده خرد می شوند که هیچ گونه خطر جانی ندارند اما به هر حال شیشه فرو میریزد. فلسفه پیدایش شیشه های لمینت مرتفع نمودن این مشکل شیشه بود. در فرآیند لمینت میان دو یا چند لایه شیشه, میان لایه های پلیمری قرار گرفته و کل مجموعه تحت فشار و حرارت به صورت دایمی یکپارچه می گردند. مهمترین مشخصه شیشه های لمینت الگوی شکست آنهاست. شیشه ها در اثر ضربه می شکنند اما تکه های شکسته به میان لایه چسبیده و شیشه یکپارچگی خود را حفظ می نماید.

شیشه لمینت پله

شیشه لمینت

کاربرد شیشه های لمینت

  • شیشه های ضد گلوله, ضد سرقت, ایمن ر برابر زلزله
  • بانک ها, بیمارستان ها, استخرها, نورگیرها
  • به طور کلی در ایمنی و امنیت حایز اهمیت است
  • کف شیشه ای
  • شیشه های عایق صوتی
  • درب های ورودی
  • دکوراسیون داخلی
  • پنجره ساختمان های تجاری و مسکونی

مهمترین ویژگی شیشه لمینت ها :

شیشه های لمینت, سه ویژگی عایق حرارتی, کاهش آلودگی صوتی و امنیت را به طور یکجا در بر دارند.

در اثر ضربه شدید به هیچ وجه نمیریزد و چسبیده به طلق باقی میماند. میزن صوت عبوری از شیشه را در هر محدوده فرکانسی,تا میزان مشخصی کاهش می دهند.

برخی از انواع آن ها از عبور 99درصد از اشعه مضر فرا بنفش ( UV) نور خورشید جلوگیری میکنند. مانع از کاهش تدریجی رنگ پارچه ها, فرش ها و مبلمان توسط نور خورشید می شوند.

همچنین از شیشه های لمینت میتوان به صورت طرح دار نیز استفاده نمود. به این صورت که میتوان طرح دلخواه را به عنوان مثال بر روی پارچه و یا کاغذ چاپ نمود و طرح مورد نظر را بین شیشه لمینت قرار داد.