شیشه رنگی حمام

شیشه رنگی حمام در رنگ های متنوعی موجود است و قابلیت شسته شدن و درخشندگی را دارد به صورتی که این گونه شیشه رنگی ها به تازگی در دکوراتیو و طراحی حمام ها جایگاه خوبی را برای خود باز کرده است. آیینه ها و شیشه رنگی لاکوبل و کنسول قابلیت استفاده در قسمت سرویس های اطلاعت بیشتر دربارهشیشه رنگی حمام[…]