شیشه رنگی دکوراتیو آشپزخانه

شیشه رنگی دکوراتیو آشپزخانه

شیشه رنگی دکوراتیو آشپزخانه

شیشه رنگی دکوراتیو آشپزخانه را می توان در رنگ های گوناگونی با هم ترکیب کرد به طوری که توانایی سکوریت شدن و همچنین ضدحرارت بودن را نیز داشته باشند، ضدحرارتی که می توانند تا 600 درجه سانتی گراد حرارت مستقیم...

بیش تر بخوانید