شیشه رنگی فروشگاهی

شیشه رنگی فروشگاهی

شیشه رنگی فروشگاهی

شیشه رنگی فروشگاهی شیشه رنگی فروشگاهی میان کابینت می توان با آمیختن شیشه رنگی و ام دی اف به آمیزه ای هماهنگ در بافت و رنگ دست یافت که بهترین امکان را برای اجرای ویترین ها، سلف ها، کانترهای داخلی...