شیشه رنگی پارتیشن

شیشه رنگی پارتیشن

شیشه رنگی پارتیشن

آمیزه خلاق بین متریال های مختلف نظیر ام دی اف، آلومینیوم، شیشه یا بقیه ورق های رنگی و پدید آوردن متریالی جدید به منظور جداسازی محیط های اداری را پارتیشن اداری می گویند. مراد از اجرای پروژه های پارتیشن اداری...