شیشه رنگی پارتیشن

آمیزه خلاق بین متریال های مختلف نظیر ام دی اف، آلومینیوم، شیشه یا بقیه ورق های رنگی و پدید آوردن متریالی جدید به منظور جداسازی محیط های اداری را پارتیشن اداری می گویند. مراد از اجرای پروژه های پارتیشن اداری جداسازی محیط های هماهنگ با سیستم مدولار، برای پدید آوردن محیط های جداگانه است که اطلاعت بیشتر دربارهشیشه رنگی پارتیشن[…]